Vaccineren

Vaccinaties nog van deze tijd?

De jaarlijkse (her)vaccinatie van de hond en de kat staat al geruime tijd ter discussie. Op het internet zijn vele verhalen voor en (soms zeer ernstige) tegen het jaarlijkse prikje te vinden. Ook bij de mens wordt door sommige groepen het preventief vaccineren met grote argwaan bekeken.

Eerst een stukje geschiedenis. In de achterliggende jaren heeft het toedienen van vaccins ervoor gezorgd dat er in Nederland nog nauwelijks honden aan hondenziekte en katten aan katten- en niesziekte overlijden. Enkele decennia geleden stierven nog veel honden aan een toen opkomende ziekte namelijk Parvo, maar dat behoort ook dankzij de ingezette vaccinatiecampagnes tot de verleden tijd.

Fabrikanten zijn er in geslaagd goed werkzame en zeer veilige vaccins op de markt te brengen. Desondanks doen er wilde verhalen de ronde over allerlei bijwerkingen, waarvoor overigens elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Zelden treedt een entreactie op, bijvoorbeeld een kat die kortdurend niest na een vaccinatie, meestal mild en voorbijgaand. Bij puppy’s kan er een overgevoeligheidsreactie optreden, een plotselinge zwelling van de lippen en oogleden, hetgeen met een enkele injectie verdwijnt. Andere reacties komen nog veel sporadischer voor.

Daar staat tegenover dat al de aqndere dieren door de vaccinatie beschermd zijn, zodat ze veilig op straat en in een pension kunnen verblijven.

Er zijn aanwijzingen dat een minder goede vaccinatiegraad een aantal virusziekten opnieuw in de kaart kan spelen. Recent zijn er bijvoorbeeld weer een aantal gevallen van kattenziekte in Nederland gerapporteerd.

Reden voor de oprichting van een aantal adviesorganen die wereldwijd georganiseerd zijn en bestaan uit vooraanstaande virologen. Zij voorzien de (dier)geneeskunde van afgewogen en bewezen (evidence based) aanbevelingen ten aanzien van vaccinatieschema’s. Dat betekent in de praktijk ‘op maat’ vaccineren afhankelijk van de leeftijd van het dier, zijn leefomgeving (infectiedruk) en het gebruikte vaccin. Want het adagium “baadt het niet, dan schaadt het niet” heeft zijn langste tijd wel gehad.

Sterkliniek de Overlaet hanteert het volgende schema:

Hond:

leeftijd   vaccineren tegen

6-7wkn: Hondenziekte + Parvo

9wkn:    Parvo + Ziekte van Weil (leptospirose), eventueel Kennelhoest

12wkn:  Hondenziekte + Parvo + Ziekte van Weil, Leverziekte, Para-influenza

1jaar:    zelfde als 12 wkn enting

2jaar*:  Ziekte van Weil

3jaar:   Ziekte van Weil

4jaar:   Hondenziekte + Parvo + Ziekte van Weil, Leverziekte, Para-influenza

en dan het zelfde verder als de vaccinatie op 2 jarige leeftijd 2x Ziekte van Weil en 1x volledige cocktail

*= vanaf dit moment jaarlijks vaccineren

 

Kat:

9wkn:   Katten/Niesziekte (herpes en Calici)

12wkn: Katten/Niesziekte

1jaar:   Katten/Niesziekte

2jaar*: Niesziekte

3jaar:  Niesziekte

4jaar:  Katten/Niesziekte

en dan hetzelfde verder als de vaccinatie op 2 jarige leeftijd 2x Niesziekte en 1x Katten en Niesziekte